Use Case Diagram

Uit HBO-i-methoden-toolkit
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene informatie

Naam van de methode

Use Case Diagram

Onderzoeksruimte/strategie

Werkplaats

Fase in methodisch werken

Diagnose, eventueel Plan.

Doel van de methode

Vaststellen welke functionaliteiten een systeem moet hebben (gebruikerseisen).

Uitvoering van de methode

Korte beschrijving werkwijze

- Vastleggen van de actoren(=buiten het systeem), de functies(=use cases) van het systeem en hun onderlinge relaties.

- Actoren vind je door o.a. de volgende vragen te stellen:

  • Wie gebruikt het systeem?
  • Met welk ander systeem heeft het systeem interactie?
  • Wie of wat heeft belang bij het resultaat?

- Use cases vind je door o.a. de volgende vragen te stellen: o Stel per actor vragen als:

  • Wat wil hij doen, welke functies verwacht hij?
  • Wil de actor informatie zoeken, maken, opslaan, wijzigen, verwijderen?
  • Moet de actor worden geïnformeerd bij bepaalde gebeurtenissen?

Kwaliteit en pragmatiek

Is veelal onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en bouwer van het softwaresysteem.

Tijdsduur

Varieert, onderdeel van de (use-case) analyse.

Overige aandachtspunten

Een veelvoorkomende fout bij een use-case diagram dat, in plaats van dat benoemd wordt wat het systeem moet doen, benoemd wordt hoe het systeem dit moet doen. Dit uit zich meestal in use-cases die gerelateerd worden aan elkaar zonder actor.

Meer informatie?

Verwant met

Requirementsanalyse

Combineren met

Use case beschrijving: use-case beschrijving beschrijft een enkele use-case uit een use-case diagram. Use case analyse: Use case diagram is onderdeel van een use-case analyse.

Bronnen

Booch, G., & Rumbaugh, J. (2005). The unified modeling language user guide (2nd ed.). Reading, Mass.: Addison-Wesley.