Vertical prototyping

Uit HBO-i-methoden-toolkit
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene informatie

Naam van de methode

Vertical Prototyping

Onderzoeksruimte/strategie

Werkplaats

Fase in methodisch werken

Ingreep

Doel van de methode

Haalbaarheid van (technische) varianten van oplossingen achterhalen

NB: dit is niet hetzelfde als rapid prototyping dat zich met name op UI / interaction design richt, en dat als doel heeft late veranderingen in de functional requirements te minimaliseren, ook wel Horizontal Prototyping genoemd.

Uitvoering van de methode

Korte beschrijving werkwijze

- Soort en vorm van de vraag : Welke (technische) varianten zijn haalbaar? Doel is in korte tijd de haalbaarheid te onderzoeken van verschillende (technologische) varianten voor een uiteindelijke oplossing.

- Waar komt de informatie vandaan: Er worden (technische) prototypes gecreëerd, d.w.z. kleine stukjes van een oplossing waarin slechts enkele aspecten worden geïmplementeerd. Welke varianten en welke aspecten worden in een eerder onderzoek vastgesteld (bijv. Veld).

- Hoe wordt de informatie verzameld: Door zowel het realiseren als het uitvoeren van de prototypes komt informatie naar boven over de haalbaarheid van de verschillende varianten.

- Hoe wordt de informatie verwerkt: In een (test)rapport wordt de opzet van & de verzamelde data over de verschillende prototypes verzameld en met elkaar vergeleken. Leidend is hierbij het einddoel, namelijk een volledig werkende oplossing.

- Welke vorm heeft de uitkomst: Aanbevelingen over hoe, en met welke technologieën bepaalde aspecten van de eindoplossing het beste kunnen worden geïmplementeerd.

- Hoe wordt de uitkomst geëvalueerd: De aanbevelingen volgen logischerwijs uit werkende prototypen. Als de aanbevelingen worden verwerkt in een volwaardige oplossing, kunnen deze aanbevelingen worden getoetst in de toepassingscontext (Lab).

Kwaliteit en pragmatiek

De prototypes vormen geen volwaardig product en simuleren dus slechts de genoemde aspecten. De opzet van de prototypes moet zodanig zijn dat de beoordeling van de haalbaarheid van de aspecten/varianten recht doet aan een realistische situatie. Voor sommige aspecten (bijv. bij integratie) moeten prototypes daarom omvangrijker zijn dan anderen. Het moet helder zijn hoe de prototypes worden beoordeeld, m.a.w. op welke aspecten en hoe wordt dit gemeten. Rapportage over de bevindingen moet inzichtelijk zijn met het oog op reproduceerbaarheid (en daarmee betrouwbaarheid van de resultaten) .

Tijdsduur

Typisch enkele dagen per prototype, afhankelijk van de complexiteit van de uiteindelijke oplossing.

Overige aandachtspunten

Meer informatie?

Verwant met

Veldonderzoek Category:Veld, Requirementsanalyse (eisen/aspecten aan oplossing), Experiment, Testopstelling.


Combineren met

Bronnen

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_prototyping http://www.usabilityfirst.com/glossary/horizontal-and-vertical-prototypes/ http://www.tutorialspoint.com/sdlc/sdlc_software_prototyping.htm http://ampiper.soc.northwestern.edu/papers/nielson93-usabilityengch4.8-prototyping.pdf