Taakanalyse

Uit HBO-i-methoden-toolkit
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene informatie

Naam van de methode

Taakanalyse

Onderzoeksruimte/strategie

Veld (ook in Bieb, Werkplaats en evt. Showroom)

Fase in methodisch werken

Diagnose, (plan, evaluatie).

Doel van de methode

In kaart brengen hoe een taak wordt uitgevoerd: wat wordt gedaan, waarop worden acties uitgevoerd en welke kennis nodig is. Deze informatie wordt gebruikt in requirements-analyse, systeemontwerp, interface-ontwerp, usability testing, opstellen van content strategie en bij gebruikershandleidingen en training.

Uitvoering van de methode

Korte beschrijving werkwijze

  • Soort en vorm van de vraag : Open vraag naar hoe een taak is opgebouwd.
  • Waar komt de informatie vandaan: Bestaande documentatie, gebruikers.
  • Hoe wordt de informatie verzameld: Door documentatie besturen, gebruikers observeren, kaart sorteeropdrachten en door interviews af te nemen.
  • Hoe wordt de informatie verwerkt: de interne structuur van de informatie wordt in kaart gebracht en weergegeven in
  • Welke vorm heeft de uitkomst: Afhankelijk van de soort taakanalyse een van onderstaande.
  • Taakdecompositie in de vorm van hiërarchie van taken en sub-taken en “plannen” die de volgorde en condities beschrijven;
  • Kennistaxonomie
  • Actoren-entiteiten-actie relaties (bij een object georiënteerde benadering).
  • Hoe wordt de uitkomst geëvalueerd: sterk afhankelijk van het doel een of andere vorm van uitvoeren van taken door het doorlopen van de taakdecompositie, kennistaxonomie of het actoren-entiteiten-acties netwerk.

Kwaliteit en pragmatiek

De grondigheid waarmee de taakanalyse wordt uitgevoerd kan afgestemd worden op het doel van de taakanalyse. Vanuit een inspiratie doelstelling zal een meer globale taakanalyse passend zijn dan vanuit een data-georiënteerde doelstelling. Een taakanalyse is eerder kwantitatief dan kwalitatief.

Door de eenvoudige notatie van de taakanalyse is de transparantie hiervan hoog. De directe relatie met handelingspraktijk zorgt meestal voor een hoge validiteit en betrouwbaarheid. Dit onder voorwaarde dat het aantal subtaken, volgordes en condities niet te hoog worden en/of de benodigde kennis niet te omvangrijk en impliciet wordt.

Tijdsduur

Afhankelijk van het onder handen systeem.

Overige aandachtspunten

Meer informatie?

Verwant met

Content-analyse, Object-georiënteerde analyse.

Combineren met

Persona’s, Scenario’s, Wireframing.

Bronnen

Dix, A. (2009). Human-computer interaction (pp. 1327-1331). Springer US. http://www.usabilitynet.org/tools/taskanalysis.htm http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/task-analysis.html