Restatement

Uit HBO-i-methoden-toolkit
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene informatie

Naam van de methode

(Re)Statement

Onderzoeksruimte/strategie

Werkplaats

Fase in methodisch werken

Probleemstelling

Doel van de methode

Een zo compleet en juist mogelijke probleemdefinitie verkrijgen.

Uitvoering van de methode

Korte beschrijving werkwijze

Op verschillende manieren herformuleren van een probleemdefinitie

  • Parafrase: herformuleren met verschillende woorden zonder de betekenis verloren te laten gaan
  • 180 graden: Zet het probleem op zijn kop (inverse beschrijven)
  • Bredere focus: Herformuleer het probleem in een grotere context
  • Bijstellen van de focus: Bewust de focus veranderen
  • Waarom: Blijf de waarom vraag stellen totdat het echte probleem verschijnt.

Kwaliteit en pragmatiek

Vaak worden symptomen van problemen aangeleverd en kost het tijd en moeite om erachter te komen wat het echte probleem is.

Tijdsduur

1- 4 uur

Overige aandachtspunten

Meer informatie?

Verwant met

Critical thinking questions

Combineren met

Causaal veldmodel

Bronnen

Strategies for Creative Problem Solving (3rd edition), H. S. Fogler, S. E. LeBlanc, Person, 2013 http://faculty.msb.edu/homak/homahelpsite/webhelp/Content/Problem%20Restatement%20Techniques.htm