Performance Testing

Uit HBO-i-methoden-toolkit
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene informatie

Naam van de methode

Performance Testing

Onderzoeksruimte/strategie

Lab

Fase in methodisch werken

Evaluatie Kan ook in Probleemstelling of Diagnose als performance issues de aanleiding vormen voor een opdracht.

Doel van de methode

Bepalen hoe een systeem presteert in termen van reactie- en verwerkingstijd, en stabiliteit, onder een gegeven workload.

Uitvoering van de methode

Korte beschrijving werkwijze

- Soort en vorm van de vraag : Voldoet het systeem aan de gestelde performance eisen?

- Waar komt de informatie vandaan: Testopstelling met meetinstrument (meestal) in de software ingebouwd.

- Hoe wordt de informatie verzameld: Load testing: systeem blootstellen aan de verwachte load en het meten van de verwerkingstijd. Eventueel variëren in omstandigheden/configuratie. Stress testing: meten van de verwerkingstijd met steeds grotere load, om de bovengrens van de capaciteit van het systeem te bepalen

- Hoe wordt de informatie verwerkt: meetgegevens worden (statistisch) geanalyseerd en verwerkt in een meetrapport

- Welke vorm heeft de uitkomst: meetrapport

- Hoe wordt de uitkomst geëvalueerd: conclusies uit het meetrapport vormen de basis voor (aanbevelingen voor) aanpassingen aan het systeem.

Kwaliteit en pragmatiek

Workloads waar het systeem aan blootgesteld wordt, moeten representatief zijn voor de te verwachten omstandigheden in productie. In complexere (enterprise) systemen is het nog lastiger om realistische testcondities na te bootsen.

Tijdsduur

Sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van het systeem Opzetten van de tests: enkele uren tot enkele dagen Uitvoeren van de tests: idem. Uitvoeren kan in batches, ’s nachts in het weekend, etc. Bij stress testing is aanwezigheid van de tester meer gewenst dan bij standaard load testing.

Overige aandachtspunten

Code Profiler tools kunnen worden gebruikt om de bottle neck te vinden als de performance achter blijft bij de verwachtingen.

Meer informatie?

Verwant met

Simulatie, Schaalbaarheidtest, Benchmarking

Combineren met

Methoden uit de onderzoeksruimte Category:Werkplaats.

Bronnen

The Art of Application Performance Testing, Ian Molyneaux, ISBN 978-0-596-52066-3 http://www.perftestplus.com/pubs.htm