Knelpuntanalyse

Uit HBO-i-methoden-toolkit
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene informatie

Naam van de methode

Knelpuntanalyse

Onderzoeksruimte/strategie

Veld

Fase in methodisch werken

Diagnose

Doel van de methode

Het in kaart brengen en dieper analyseren van knelpunten om op die wijze tot effectieve oplossingen te komen.

Uitvoering van de methode

Korte beschrijving werkwijze

Kwalitatieve onderzoeksvorm die in een aantal stappen plaatsvindt:

  1. vraag de betreffende personen naar de gevoelde knelpunten m.b.t. het onderwerp. Probeer door door te vragen op een zo concreet mogelijke lijst knelpunten te komen
  2. Filter de evt. dubbel genoemde of de niet bij het onderwerp horende knelpunten er uit en verwijder ze.
  3. Groepeer knelpunten die bij elkaar horen. Dit kan vaak op verschillende manieren. Kies de voor jou meest logische vorm
  4. Prioriteer de knelpuntgroepen. (kan ook op knelpuntniveau) . Gebruik daar bijvoorbeeld de MOSCOWmethode voor.
  5. Zet de probleemgroepen in een matrix en geef aan wat het oplossend vermogen van een probleemgroep voor andere probleemgroepen is. M.a.w. als je de probleemgroep oplost, welk deel van de overige probleemgroepen is dan opgelost.

Onderbouw steeds je stappen. Kies op grond van punt 4 en 5 welke probleemgroepen je als eerste gaat oplossen en waarom.

Kwaliteit en pragmatiek

De kwaliteit van de uitkomsten hangen direct samen met de kwaliteit van de onderzoeker. Is deze in staat om door te vragen naar zeer concrete knelpunten? Vaak heeft men de neiging om in knelpuntgroepen te blijven hangen…

Het laten controleren van de uitkomsten van m.n. stap 2 door de geïnterviewden is een ‘must’. Het met meerdere experts bepalen van de groepering (3) prioritering (4) en het probleemoplossend vermogen (5) verhoogt zowel kwaliteit als draagvlak.

Tijdsduur

Hangt van de complexiteit van het probleem af en de hoeveelheid mensen die geïnterviewd gaan worden.

Overige aandachtspunten

Meer informatie?

Verwant met

Benoem ook het soort verwantschap

Combineren met

Interview en Focusgroep, om 1. de ruwe lijst knelpunten op te sporen. 2. De prioritering aan te geven 3. Het probleemoplossend vermogen te bepalen


Bronnen

Interne syllabus inholland.