Interview

Uit HBO-i-methoden-toolkit
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene informatie

Naam van de methode

Interview

Onderzoeksruimte/strategie

Veld

Fase in methodisch werken

Probleemstelling, Diagnose, oriëntatie op de opdracht.

Doel van de methode

Helderheid krijgen over belangrijke aspecten in de toepassingscontext, bijvoorbeeld: • Aspecten van de probleemanalyse • Functionele eisen

Uitvoering van de methode

Korte beschrijving werkwijze

- Soort en vorm van de vraag : Wat zijn de kenmerken van het probleem/kans? Wat zijn de oorzaken van het probleem? Wat zijn de gevolgen van het probleem / van het niet benutten van de kans? Voor wie is het een probleem/kans? Welke oplossingen bestaan al / zijn al geprobeerd? Welke eisen worden gesteld aan de te realiseren oplossing?

De vragen waar een interview voor gebruikt kunnen worden zijn vaak erg open.

- Waar komt de informatie vandaan: De onderzoeker spreekt met iemand die veel kennis heeft over de context/situatie/kwestie. Die persoon levert mondeling de informatie, vaak wordt het gesprek opgenomen.

- Hoe wordt de informatie verzameld: De onderzoeker maakt van tevoren een inventarisatie van de informatie die uit het interview verzameld moet worden (wanneer is het genoeg). Op basis daarvan worden open vragen opgesteld, vaak met extra doorvraag-vragen. Door de open vragen kunnen de antwoorden alle kanten uit gaan, de onderzoeker is verantwoordelijk om die vragen te (blijven) stellen die de benodigde informatie opleveren.

- Hoe wordt de informatie verwerkt: Het gesprek wordt letterlijk uitgetypt, vaak achteraf m.b.v. de opname. Deze transcriptie wordt aan de geïnterviewde voorgelegd ter controle/goedkeuring. Na goedkeuring wordt deze als bijlage aan de scriptie bijgevoegd. De onderzoeker interpreteert het gezegde en trekt conclusies. Dit is subjectief.

- Welke vorm heeft de uitkomst: In eerste instantie een transcriptie en conclusies. Uiteindelijk volgt het product waarvoor het interview gehouden werd, bijvoorbeeld een uitgewerkte probleemanalyse of een set met uitgewerkte functionele eisen.

- Hoe wordt de uitkomst geëvalueerd: De transcriptie wordt ter controle voorgelegd aan de geïnterviewde. De conclusies, probleemanalyse of functionele eisen worden meegenomen in de ontwikkeling van de oplossing. Of deze juist waren, kan worden getoetst middels bijvoorbeeld Rapid Prototyping of met een Gebruikerstest (Lab).

Kwaliteit en pragmatiek

Zie hierboven.

Tijdsduur

Voorbereiding: enkele uren Interview: ongeveer 30 minuten tot 2 uur Verwerking: halve dag tot enkele dagen

Overige aandachtspunten

Meer informatie?

Verwant met

Requirementsanalyse

Combineren met

Bronnen

http://www.bol.com/nl/p/basisboek-kwalitatief-onderzoek/1001004002593584/ http://www.bol.com/nl/p/handboek-kwalitatieve-onderzoeksmethoden/1001004004882962/