Ethische Checklist

Uit HBO-i-methoden-toolkit
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene informatie

Naam van de methode

Ethische Checklist

Onderzoeksruimte/strategie

Showroom

Fase in methodisch werken

Plan of Evaluatie

Doel van de methode

Nagaan of een oplossing ethisch verantwoord is.

Uitvoering van de methode

Korte beschrijving werkwijze

Op basis van “de 5 P’s” bepalen of een oplossing ethisch verantwoord is:

  • Purpose: Wat is het doel dat je nastreeft?
  • Pride: Kan je trots zijn op de oplossing die je nastreeft?
  • Patience: Is er voldoende nagedacht over alle consequenties?
  • Persistence: Ben je vasthoudend aan jouw idealen en overtuigingen. ? Heb je niet (te) snel opgegeven bij het zoeken naar een oplossing die recht die gebalanceerd is?
  • Perspective: Is het voor alle partijen een goede oplossing?

Kwaliteit en pragmatiek

Een ethisch niet te verantwoorden oplossing is geen goede oplossing.

Tijdsduur

15- 45 minuten

Overige aandachtspunten

Meer informatie?

Verwant met

Benoem ook het soort verwantschap

Combineren met

Bronnen

- [1] - Power of ethical management, K. Blanchard; N. V. Paele, - Ethiek voor techniek en ICT, P. Winkler; M. van Kemenade; ISBN: 9789046900635